Moriaki Sakai

This is a complete list of all the on-screen credited roles for Moriaki Sakai from every episode of Power Rangers.

View “Moriaki Sakai” at IMDB  (off-site link)

Power Rangers
EpisodeRoleCredited As
- Turbo: A Power Rangers MovieStunt PerformerMoriaki Sakai