Skip to Main Content

Eiko Nijo

View “Eiko Nijo” at IMDB (off-site link)

Power Rangers

EpisodeRoleCredited As
PRTF - #402 - Movie Madness Pt. 1PrincessEiko Nijo
PRTF - #403 - Movie Madness Pt. 2PrincessEiko Nijo

Total Credited Episodes: 2