Skip to Main Content

Nikolai Nikolaeff

This is a complete list of all the credited roles for Nikolai Nikolaeff from every episode of Power Rangers.

View “Nikolai Nikolaeff” at IMDB (off-site link)

Power Rangers

EpisodeRoleCredited As
PRJF - #655 - Path of the RhinoDominicNikolai Nikolaeff
PRJF - #656 - Dash for the DaggerDominicNikolai Nikolaeff
PRJF - #657 - Race to the NexusDominicNikolai Nikolaeff
PRJF - #658 - Arise the Crystal EyesDominicNikolai Nikolaeff
PRJF - #659 - Fear and the PhantomsDominicNikolai Nikolaeff
PRJF - #660 - Blue Ranger, Twin DangerDominicNikolai Nikolaeff
PRJF - #661 - One Last Second ChanceDominicNikolai Nikolaeff
PRJF - #662 - Don’t Blow that DoughDominicNikolai Nikolaeff
PRJF - #663 - Tigers Fall, Lions RiseDominicNikolai Nikolaeff
PRJF - #664 - The Spirit of KindnessDominicNikolai Nikolaeff
PRJF - #665 - Maryl and the MonkeysDominicNikolai Nikolaeff
PRJF - #666 - To Earn Your StripesDominicNikolai Nikolaeff
PRJF - #667 - Path of the RighteousDominicNikolai Nikolaeff
PRJF - #668 - Now the Final FuryDominicNikolai Nikolaeff

Total Credited Episodes: 14