Nobuyuki Obikane

View “Nobuyuki Obikane” at IMDB

Power Rangers

EpisodeRoleCredited As
MMPR - #113 - A Friend in Need Part IThe TengasNobuyuki Obikane
MMPR - #114 - A Friend in Need Part IIThe TengasNobuyuki Obikane
MMPR - #115 - A Friend in Need Part IIIThe TengasNobuyuki Obikane
MMPR - #116 - Ninja Quest Part IThe TengasNobuyuki Obikane
MMPR - #117 - Ninja Quest Part IIThe TengasNobuyuki Obikane
MMPR - #118 - Ninja Quest Part IIIThe TengasNobuyuki Obikane
MMPR - #119 - Ninja Quest Part IVThe TengasNobuyuki Obikane
MMPR - #120 - A Brush with DestinyThe TengasNobuyuki Obikane
MMPR - #121 - Passing the LanternThe TengasNobuyuki Obikane
MMPR - #122 - Wizard for a DayThe TengasNobuyuki Obikane
MMPR - #123 - Fourth Down and LongThe TengasNobuyuki Obikane
MMPR - #124 - Final Face-OffThe TengasNobuyuki Obikane
MMPR - #125 - Stop the Hate Master Part IThe TengasNobuyuki Obikane
MMPR - #126 - Stop the Hate Master Part IIThe TengasNobuyuki Obikane
MMPR - #127 - The Potion NotionThe TengasNobuyuki Obikane
MMPR - #128 - A Ranger Catastrophe Part IThe TengasNobuyuki Obikane
MMPR - #129 - A Ranger Catastrophe Part IIThe TengasNobuyuki Obikane
MMPR - #130 - Changing of the Zords Part IThe TengasNobuyuki Obikane
MMPR - #131 - Changing of the Zords Part IIThe TengasNobuyuki Obikane
MMPR - #132 - Changing of the Zords Part IIIThe TengasNobuyuki Obikane
MMPR - #133 - Follow that Cab!The TengasNobuyuki Obikane
MMPR - #134 - I’m Dreaming of a White RangerThe TengasNobuyuki Obikane
MMPR - #135 - A Different Shade of Pink Part IThe TengasNobuyuki Obikane
MMPR - #136 - A Different Shade of Pink Part IIThe TengasNobuyuki Obikane
MMPR - #137 - A Different Shade of Pink Part IIIThe TengasNobuyuki Obikane
MMPR - #138 - Rita’s PitaThe TengasNobuyuki Obikane
MMPR - #139 - Another Brick in the WallThe TengasNobuyuki Obikane
MMPR - #140 - A Chimp in ChargeThe TengasNobuyuki Obikane
MMPR - #141 - Master Vile and the Metallic Armor Part IThe TengasNobuyuki Obikane
MMPR - #142 - Master Vile and the Metallic Armor Part IIThe TengasNobuyuki Obikane
MMPR - #143 - Master Vile and the Metallic Armor Part IIIThe TengasNobuyuki Obikane
MMPR - #144 - The Sound of DischordiaThe TengasNobuyuki Obikane
MMPR - #145 - Rangers in ReverseThe TengasNobuyuki Obikane
MMPR - #146 - Alien Rangers of Aquitar Part IThe TengasNobuyuki Obikane
MMPR - #147 - Alien Rangers of Aquitar Part IIThe TengasNobuyuki Obikane
MMAR - #148 - Climb Every FountainThe TengasNobuyuki Obikane
MMAR - #149 - The Alien TrapThe TengasNobuyuki Obikane
MMAR - #150 - Attack of the 60′ BulkThe TengasNobuyuki Obikane
MMAR - #151 - Water You Thinking?The TengasNobuyuki Obikane
MMAR - #152 - Along Came a SpiderThe TengasNobuyuki Obikane
MMAR - #153 - Sowing the Seas of EvilThe TengasNobuyuki Obikane
MMAR - #154 - Hogday Afternoon Part IThe TengasNobuyuki Obikane
MMAR - #155 - Hogday Afternoon Part IIThe TengasNobuyuki Obikane
PRZ - #156 - A Zeo Beginning Part IThe TengasNobuyuki Obikane
PRZ - #157 - A Zeo Beginning Part IIThe TengasNobuyuki Obikane
PRZ - #158 - The Shooting StarThe CogsNobuyuki Obikane
PRZ - #159 - Target RangersThe CogsNobuyuki Obikane
PRZ - #160 - For Cryin’ Out LoudThe CogsNobuyuki Obikane
PRZ - #161 - Rangers in the OutfieldThe CogsNobuyuki Obikane
PRZ - #162 - Every Dog Has His DayThe CogsNobuyuki Obikane
PRZ - #163 - The Puppet BlasterThe CogsNobuyuki Obikane
PRZ - #164 - Invasion of the Ranger SnatchersThe CogsNobuyuki Obikane
PRZ - #165 - Graduation BluesThe CogsNobuyuki Obikane
PRZ - #166 - A Few Bad SeedsThe CogsNobuyuki Obikane
PRZ - #167 - Instrument of DestructionThe CogsNobuyuki Obikane
PRZ - #168 - Mean ScreenThe CogsNobuyuki Obikane
PRZ - #169 - Mr. Billy’s Wild RideThe CogsNobuyuki Obikane
PRZ - #170 - There’s No Business like Snow Business Part IThe CogsNobuyuki Obikane
PRZ - #171 - There’s No Business like Snow Business Part IIThe CogsNobuyuki Obikane
PRZ - #172 - There’s No Business like Snow Business Part IIIThe CogsNobuyuki Obikane
PRZ - #173 - Inner SpiritThe CogsNobuyuki Obikane
PRZ - #174 - ChallengesThe CogsNobuyuki Obikane
PRZ - #175 - Found and LostThe CogsNobuyuki Obikane
PRZ - #176 - Brother, Can You Spare an Arrowhead?The CogsNobuyuki Obikane
PRZ - #177 - Trust in MeThe CogsNobuyuki Obikane
PRZ - #178 - It Came from Angel GroveThe CogsNobuyuki Obikane
PRZ - #179 - Bulk FictionThe CogsNobuyuki Obikane
PRZ - #180 - Song Sung YellowThe CogsNobuyuki Obikane
PRZ - #181 - Game of HonorThe CogsNobuyuki Obikane
PRZ - #182 - The Power of GoldThe CogsNobuyuki Obikane
PRZ - #183 - A Small ProblemThe CogsNobuyuki Obikane
PRZ - #184 - Oily to Bed, Oily to RiseThe CogsNobuyuki Obikane
PRZ - #185 - Rock-A-Bye Power RangersThe CogsNobuyuki Obikane
PRZ - #186 - Do I Know You?The CogsNobuyuki Obikane
PRZ - #187 - Revelations of GoldThe CogsNobuyuki Obikane
PRZ - #188 - A Golden HomecomingThe CogsNobuyuki Obikane
PRZ - #189 - Mondo’s Last StandThe CogsNobuyuki Obikane
PRZ - #190 - Bomber in the SummerThe CogsNobuyuki Obikane
PRZ - #191 - Scent of a WeaselThe CogsNobuyuki Obikane
PRZ - #192 - The Lore of AuricThe CogsNobuyuki Obikane
PRZ - #193 - The Ranger Who Came in from the GoldThe CogsNobuyuki Obikane
PRZ - #194 - The Joke’s on BlueThe CogsNobuyuki Obikane
PRZ - #195 - Where in the World is Zeo Ranger 5?The CogsNobuyuki Obikane
PRZ - #196 - King for a Day Part IThe CogsNobuyuki Obikane
PRZ - #197 - King for a Day Part IIThe CogsNobuyuki Obikane
PRZ - #198 - A Brief Mystery of TimeThe CogsNobuyuki Obikane
PRZ - #199 - A Mystery to MeThe CogsNobuyuki Obikane
PRZ - #200 - Another Song and DanceThe CogsNobuyuki Obikane
PRZ - #201 - Rangers of Two Worlds Part IThe CogsNobuyuki Obikane
PRZ - #202 - Rangers of Two Worlds Part IIThe CogsNobuyuki Obikane
PRZ - #203 - Hawaii ZeoThe CogsNobuyuki Obikane
PRZ - #204 - Good as GoldThe CogsNobuyuki Obikane
PRZ - #205 - A Season to RememberThe CogsNobuyuki Obikane

Total Episodes: 93