Skip to Main Content

Tadashi Kondo

View “Tadashi Kondo” at IMDB

Power Rangers

EpisodeRoleCredited As
PRTF - #379 - Force from the Future Pt. 1PolicemanTadashi Kondo

Total Episodes: 1