Matt Austin

This is a complete list of all the on-screen credited roles for Matt Austin from every episode of Power Rangers.

View “Matt Austin” at IMDB (off-site link)

Power Rangers
EpisodeRoleCredited As
PRSPD - #535 - Beginnings Part 1BridgeMatt Austin
PRSPD - #536 - Beginnings Part 2BridgeMatt Austin
PRSPD - #537 - ConfrontedBridgeMatt Austin
PRSPD - #538 - WallsBridgeMatt Austin
PRSPD - #539 - DoggedBridgeMatt Austin
PRSPD - #540 - A-BridgedBridgeMatt Austin
PRSPD - #541 - Sam Part 1BridgeMatt Austin
PRSPD - #542 - Sam Part 2BridgeMatt Austin
PRSPD - #543 - IdolBridgeMatt Austin
PRSPD - #544 - StakeoutBridgeMatt Austin
PRSPD - #545 - Shadow Part 1BridgeMatt Austin
PRSPD - #546 - Shadow Part 2BridgeMatt Austin
PRSPD - #547 - AbandonedBridgeMatt Austin
PRSPD - #548 - Wired Part 1BridgeMatt Austin
PRSPD - #549 - Wired Part 2BridgeMatt Austin
PRSPD - #550 - BoomBridgeMatt Austin
PRSPD - #551 - RecognitionBridgeMatt Austin
PRSPD - #552 - SamuraiBridgeMatt Austin
PRSPD - #553 - DismissedBridgeMatt Austin
PRSPD - #554 - PerspectiveBridgeMatt Austin
PRSPD - #555 - Messenger Part 1BridgeMatt Austin
PRSPD - #556 - Messenger Part 2BridgeMatt Austin
PRSPD - #557 - ZappedBridgeMatt Austin
PRSPD - #558 - Reflection Part 1BridgeMatt Austin
PRSPD - #559 - Reflection Part 2BridgeMatt Austin
PRSPD - #560 - S.W.A.T. Part 1BridgeMatt Austin
PRSPD - #561 - S.W.A.T. Part 2BridgeMatt Austin
PRSPD - #562 - RobotpaloozaBridgeMatt Austin
PRSPD - #563 - KatastropheBridgeMatt Austin
PRSPD - #564 - MissingBridgeMatt Austin
PRSPD - #565 - HistoryBridgeMatt Austin
PRSPD - #566 - ImpactBridgeMatt Austin
PRSPD - #567 - BadgeBridgeMatt Austin
PRSPD - #568 - WormholeBridgeMatt Austin
PRSPD - #569 - InsomniaBridgeMatt Austin
PRSPD - #570 - ResurrectionBridgeMatt Austin
PRSPD - #571 - Endings Part 1BridgeMatt Austin
PRSPD - #572 - Endings Part 2BridgeMatt Austin
PROO - #624 - Once a RangerBridgeMatt Austin
PROO - #625 - Once a Ranger IIBridgeMatt Austin

Total Credited Power Rangers Episodes: 40