Gokai Silver

(ゴーカイシルバー)

Photo of Ranger Key.

Details

Color

  • White

Mobirates Sounds

  • on key insertion and turn: Gokaiger?!
  • on first ENTER press: Kaizoku Sentai! Gokaiger?!
  • on second ENTER press: Atarashii Senshi no Toujouda!

Legend Mobirates Sounds

  • on key insertion and turn: Gokaiger!!
  • on ENTER press: Kaizoku Sentai! Gokaiger!! Gingin ni ikuze!

Memorial Mobirates Sounds

  • on key insertion and turn: Gokaiger?!
  • on first ENTER press: Kaizoku Sentai! Gokaiger!!
  • on second ENTER press: Atarashii Senshi no Toujouda!

Gokai Galleon Buster Sounds

  • on key insertion and turn: Special Charge!

Availability

Memorial

View similar Ranger Keys