R-091 - Kiba Ranger (キバレンジャー)

Photo of Ranger Key.

Details

Color

  • White

Mobirates Sounds

  • on key insertion and turn: Dairanger!!
  • on ENTER press: Ten ni kagayaku itsuboshi! Gosei Sentai! Dairanger!!

Legend Mobirates Sounds

  • on key insertion and turn: Dairanger!!
  • on ENTER press: Ten ni kagayaku itsuboshi! Gosei Sentai! Dairanger!!

Gokai Galleon Buster Sounds

  • on key insertion and turn: Special Charge!

Availability

Gashapon