Gosei Red (R-191)

(ゴセイレッド)

Photo of Ranger Key.

Details

Color

  • White

Mobirates Sounds

  • on key insertion and turn: Special Ranger Key! Ya Ho!
  • on ENTER press: Televi Magazine, Tokubetsu Furoku! Goseiger!!

Legend Mobirates Sounds

  • on key insertion and turn: Special Ranger Key! Ya Ho!
  • on ENTER press: Kono Ranger Key wa Tokubetsu na Item da

Memorial Mobirates Sounds

  • on key insertion and turn: Goseiger!!
  • on ENTER press: Hoshi o mamoru wa tenshi no shimei! Tensou Sentai! Goseiger!!

Gokai Galleon Buster Sounds

  • on key insertion and turn: Special Charge!

Availability

DX

  • TV-Kun April 2011
  • Treasure Campaign Gokai Treasure Chest

View similar Ranger Keys