Gokai Red (R-198)

(ゴーカイレッド)

Photo of Ranger Key.

Details

Color

  • White

Mobirates Sounds

  • on key insertion and turn: Special Ranger Key! Ya Ho!
  • on ENTER press: Denki ni Uta ’tte, Oenshio!

Legend Mobirates Sounds

  • on key insertion and turn: Special Ranger Key! Ya Ho!
  • on ENTER press: Minna de Tanoshiku Uta ’tte! Let’s Dance!

Memorial Mobirates Sounds

  • on key insertion and turn: Gokaiger!!
  • on ENTER press: Kaizoku Sentai! Gokaiger!!

Gokai Galleon Buster Sounds

  • on key insertion and turn: Special Charge!

Availability

DX

  • Kaizoku Sentai Gokaiger Limited Edition Theme Song CD

View similar Ranger Keys